Privacy Policy

Pravilnik o zasebnosti in varstvu podatkov

 

V turistični agenciji Burjatik, Župančičeva ulica 1c, 5270 Ajdovščina, Slovenija (v nadaljevanju: agencija) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, ki jih sporočite preko registracijskega obrazca in ki vsebuje izjavo o uporabi osebnih podatkov, skrbno varovali osebne podatke gostov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in izjavo, ki opredeljuje načine in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za:

– vodenje evidence,

– potrebe nemotene izpeljave programov agencije

– objave na družabnih omrežjih (facebook, instagram, twitter),

– informiranje gostov o novih programih in projektih agencije.

Osebni podatki, ki jih agencija pridobi, so:

– Ime in Priimek,

– Datum rojstva,

– Naslov,

– Elektronski naslov,

– Telefon

Vsi omenjeni podatki se na sedežu agencije shranjujejo trajno. Agencija lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporablja za namene statističnih analiz. Agencija lahko podatke uporabi za namene poročanja in prijavljanja na razpise za sofinanciranje in sponzoriranje. Agencija v primarni obliki podatke uporablja za nemoteno vodenje evidence in programov agencije. V primeru težav oz. nejasnosti pri organizaciji programov agencije si pridržujemo pravico do vzpostavitve stika z obiskovalcem preko elektronske pošte, družabnih omrežjih ali telefona, da se težave ali nejasnosti odpravijo. Agencija podatkov o svojih gostih in o ostalih oseb, od katerih prejema osebne podatke, v nobenem primeru ne bo predalo nepooblaščenim osebam.

Podatki, ki jih agencija zbira in obdeluje, bodo razkriti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov agencije.

Podatke, ki jih je obiskovalec vnesel v registracijski obrazec, trajno hranimo v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti!

Fotografije in video material, ki nastane med obiskom se uporablja za lastno in širšo promocijo, le s predhodno podpisano izjavo o rabi fotografij, ki jo gostje podpišejo ob začetku obiska.

 

Kadarkoli lahko zahtevate:

– popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@winestronaut.com 

– trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@winestronaut.com 

– izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas,  s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@winestronaut.com 

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov nas lahko kontaktirajte na naslov:

 

Burjatik d.o.o.
Župančičeva ulica 1c
5270 Ajdovščina
Email: info@winestronaut.com
Telefon: 040 166 042 (Matjaž)

 

 

Ajdovščina, 23. Maj 2018

Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

Pin It on Pinterest